Deney Nedir?

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Örnek: ... kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. AnayasaDeneyim, tecrübe1- Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin öğretiminde doğal olayların bağıntıları ve yasaları üzerinde bilgi edinmek; varsayım olarak benimsenen bilim yasalarının doğruluğunu göstermek; belli bir doğa olayını, etmenleri denetim altında tutarak, sınıf ya dadeney odasında öğrencilere göstermek için yapılan planlı deneme ya da sınama işi. 2- Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amaciyle yapılan eylem ya da işlem.T. : tecrübe

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Apoşi
Çember
Apotr
Yardımcı
Appassionato
Coşkun
Apraksi
İşlev
Apre
Kumaş